Uniprod - Technika w służbie środowisku

Poziom

Bezkontaktowy radarowy przetwornik poziomu UniProbe_R

Bezkontaktowy radarowy przetwornik poziomu UniProbe_RUniProbe_R jest trójprzewodowym radarowym przetwornikiem poziomu na prąd przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy, materiałów sypkich, szlamów oraz innych substancji o odpowiedniej stałej dielektrycznej.

 

Przetwornik może pracowac w warunkach wysokich temperatur i ciśnienia, przy silnym zapyleniu i zaparowaniu przestrzeni wewnątrz zbiornika a także w przypadku występowania warstwy gazów nad powierzchnią produktu lub silnych turbulencji powietrza.

Może być wykorzystany do pomiarów w zbiornikach z olejem napędowym i opałowym, zbiornikach browarnianych,  zbiornikach buforowych i rezerwowych, zasobnikach z węglem, przepompowniach, studniach i komorach czerpalnych, reaktorach chemicznych, silosach z proszkami, śluzach wodnych i jazach itp.

Podstawowe zastosowanie znajduje w przemyśle chemicznym i spożywczym, cementowniach, oczyszczalniach ścieków,  wszelkiego rodzaju składach paliw ciekłych i stałych oraz w systemach ostrzegania powodziowego.

 

Przyrząd wykonany jest w postaci sondy pomiarowej składającej się z mikroprocesorowego przetwornika pomiarowego umieszczonego w obudowie wykonanej z aluminium lub stali nierdzewnej oraz z zintegrowanej z nią anteny prętowej z polipropylenu lub teflonu.

 

UniProbe_R posiada unikalną funkcję samoregulacji polegającą na zmianie amplitudy i długości wysyłanego impulsu w zależności od aktualnie mierzonej odległości i własności fizycznych odbijającej powierzchni.

 

Odbiornik zmienia swoją czułość w zależności od amplitudy odbieranego echa, dodatkowo sterownik analizuje kształt echa eliminując echa fałszywe pochodzące od napotkanych przeszkód (ścianki zbiornika, wewnętrzne rurociągi i inne).

 

Właściwość ta umożliwia śledzenie dowolnego obiektu od szczytu anteny do dna zbiornika niezależnie od kształtu zbiornika i warunków otoczenia.

 

Przyrząd wykonuje 40 pomiarów na sekundę co stawia go w rzędzie najszybszych tego rodzaju urządzeń dostępnych na rynku.

 

Istnieje możliwość wypożyczenia przyrządu do testów.

 

DANE TECHNICZNE

Typ przetwornika PULSE - radar impulsowy
Częstotliwość nadajnika 5.8 GHz
Moc nadajnika 50 µW (średnia)
Zakres pomiarowy 0 - 30m (w zależności od modelu)
Dokładność pomiaru 0.25 % zakresu (w warunkach polowych)
Temperatura otoczenia -40 - 60oC
Temperatura procesowa -40 - 90oC (z anteną PP)
-40 - 177oC (z anteną PTFE)
Max. ciśnienie procesowe 5 bar
Zasilanie 12 - 30V= /  0.07A
Klasa ochrony obudowy IP65

 

MATERIAŁY DO POBRANIA