Uniprod - Technika w służbie środowisku

Analiza

Jesteśmy jedynym polskim i jednym z nielicznych na świecie producentem analizatorów chemicznych on-line do pomiaru zawartości w wodzie i ściekach takich substancji jak fosfor całkowity, ortofosforany, azotany, krzemionka, sód. Produkujemy także przemysłowe mierniki pH/redox, tlenu rozpuszczonego oraz konduktancji. Wszystkie nasze urządzenia przystosowane są do pracy w sieciach przemysłowych.

MONITOR 2

MONITOR 2

Monitor 2 jest dwukanałowym przyrządem przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie, pH, potencjałów redukcyjno-utleniających lub konduktywności (przewodności właściwej) roztworów wodnych.

MONITOR 2

Przetwornik prądowy pH UPpH

Przetwornik prądowy pH UPpH

Przetwornik UPpH jest przyrządem przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów pH roztworów wodnych.

Przetwornik prądowy pH UPpH

Armatura zanurzeniowa

Armatura zanurzeniowa

Armatura zanurzeniowa prosta typ AZP i kątowa typ AZK służy do mocowania i mechanicznej osłony zabudowanego czujnika pomiarowego.

Armatura zanurzeniowa

Armatura przepływowa typ APP

Armatura przepływowa typ APP Armatura przepływowa typ APP służy do mocowania i mechanicznej osłony sondy pH/redox.
Armatura przepływowa typ APP

Armatura przepływowa typ APK

Armatura przepływowa typ APK Armatura przepływowa typ APK służy do mocowania i mechanicznej osłony sondy konduktometrycznej dwuelektrodowej.
Armatura przepływowa typ APK

Optyczny miernik tlenu rozpuszczonego UniFluOx

Optyczny miernik tlenu rozpuszczonego UniFluOx Miernik tlenu rozpuszczonego z optyczną sondą pomiarową UniFluOx przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach.
Optyczny miernik tlenu rozpuszczonego UniFluOx

Analizator on-line KOLORTEST

Analizator on-line KOLORTEST

Analizatory procesowe typu KOLORTEST to całkowicie automatyczne, sterowane mikroprocesorowo przyrządy do pomiarów zawartości takich składników jak:

Pogólny (całkowity), PO4-3(ortofosforany), NH4+, SiO2, NO3-, NO2-, Fe+2/+3 (rozpuszczalne)

w wodach powierzchniowych, uzdatnionych, zdejonizowanych, technologicznych, pitnych lub ściekach.

Analizator on-line KOLORTEST

Analizator on-line JONOTEST

Analizator on-line JONOTEST

Analizatory procesowe typu JONOTEST to całkowicie automatyczne, sterowane mikroprocesorowo przyrządy do pomiarów zawartości takich składników jak:

NH4+, Na+, Cl-, NO3-, F-

w wodach powierzchniowych, uzdatnionych, zdejonizowanych, technologicznych, pitnych lub ściekach.

Analizator on-line JONOTEST