Uniprod - Technika w służbie środowisku

O firmie

W ofercie handlowej firmy Uniprod znajdują się urządzenia pochodzące przede wszystkim z własnej produkcji:

 

 • przepływomierze elektromagnetyczne,
 • amperometryczne i optyczne mierniki tlenu rozpuszczonego w wodzie,
 • mierniki pH/redox, mierniki przewodności,
 • analizatory on-line (do oznaczania w wodzie fosforu całkowitego, fosforanów, azotanów, amoniaku, chlorków, żelaza rozpuszczonego, krzemionki, sodu itp.),
 • ultradźwiękowe mierniki poziomu,
 • ultradźwiękowe mierniki przepływu w kanałach otwartych z zasilaniem sieciowym i bateryjnym,
 • optyczne mierniki gęstości osadu

 

oraz produkcji obcej:

 

 • radarowe i ultradźwiękowe mierniki poziomu cieczy i materiałów sypkich,
 • systemy pomiaru przepływu w kanałach otwartych oraz w rurociągach z częściowym wypełnieniem,
 • przepływomierze elektromagnetyczne dla rurociągów z częściowym wypełnieniem,
 • elektromagnetyczne detektory prędkości przepływu w rurociągach,
 • ultradźwiękowe mierniki profilu i poziomu osadu.

 

Działalność firmy obejmuje także usługi związane z automatyzacją i realizacją pomiarów w gospodarce wodno-ściekowej i procesach przemysłowych, montażem i uruchamianiem aparatury, szkoleniem obsługi, serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym, doradztwem technicznym.

 

Urządzenia firmy Uniprod-Components znajdują zastosowanie w branży wodno-kanalizacyjnej, spożywczej, chemicznej, energetyce i ciepłownictwie oraz w oczyszczalniach ścieków.