Uniprod - Technika w służbie środowisku

Partnerzy

Współpracujemy z wieloma firmami w zakresie wspólnych opracowań urządzeń pomiarowych. Do najważniejszych naszych partnerów w tej dziedzinie należą firmy:

  • ABM SENSOR TECHNOLOGY  INC.  Kanada
  • NIVUS GmbH i NIVUS Polska Gdynia
  • SENCO Wrocław

ABM Sensor Technology Inc.

ABM Sensor Technology Inc. ABM Sensor Technology jest wiodącą firmą w dziedzinie bezkontaktowych pomiarów poziomu.
ABM Sensor Technology Inc.

NIVUS GmbH

NIVUS GmbH Podstawowym obszarem działania firmy NIVUS są oczyszczalnie ścieków oraz zakłady uzdatniania wody.
NIVUS GmbH