Uniprod - Technika w służbie środowisku

Przepływ

Skaner przepływu w kanałach otwartych OCM/PRO

Skaner przepływu w kanałach otwartych OCM/PROOCM/PRO jest nowoczesnym stacjonarnym systemem do ciągłych pomiarów przepływu w kanałach otwartych o nieregularnych profilach prędkości.

 

Zasada pomiaru bazuje na skanowaniu profilu prędkości w przestrzeni 3-D kanału pomiarowego przy pomocy zintegrowanych, ultradźwiękowych czujników prędkości i poziomu.

 

System składa się z 1-3 ultradźwiękowych czujników przepływu/poziomu oraz przetwornika (kalkulatora przepływu).

 

Procesor kalkulatora oblicza chwilową wartość przepływu oraz przepływ sumaryczny wykorzystując zeskanowaną prędkość przepływu oraz poziom w 16 warstwach przekroju kanału przy pomocy matematycznej metody korelacji.

 

Przetwornik wyświetla obie te wartości na wyświetlaczu LCD oraz przesyła je poprzez prądowe wyjścia analogowe do innych systemów pomiarowych oraz umożliwia nadzór i regulację kanału poprzez sterowanie za pomocą wbudowanych przekaźników np.; systemem zasuw, pomp itp.

 

W zależności od ustawień konfiguracyjnych wybrane dane pomiarowe mogą zostać zapisane na karcie pamięci, a następnie przeniesione lub przesłane za pomocą interfejsu szeregowego do komputera PC, gdzie mogą być w dowolny sposób analizowane i przekształcane.

 

Wykorzystując dostępne oprogramowanie można przedstawiać dane pomiarowe w postaci wykresu lub tabel.

 

Miernik przepływu OCM/PRO znajduje podstawowe zastosowanie w pomiarach przepływu w instalacjach kanalizacji sanitarnej i burzowej, kanałach dolotowych i wylotowych oczyszczalni ścieków (szczególnie w przypadku skomplikowanych przekrojów kanału), rurociągach o dużych średnicach przy częściowym wypełnieniu itp.

 

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy prędkości -1 ÷ 4 m/s
Zakres pomiarowy poziomu 2 m
Stabilność punktu zerowego absolutna
Dokładność pomiaru prędkości 1% zakresu pomiarowego lub ± 5 mm/s
Dokładność pomiaru poziomu ± 2 mm
Temperatura pracy -20°C ÷ 50°C

 

MATERIAŁY DO POBRANIA