Uniprod - Technika w służbie środowisku

Poziom

Ultradźwiękowa sonda poziomu cieczy UniSonic_S

Ultradźwiękowa sonda poziomu UniSonic_SUniSonic_S jest ultradźwiękową sondą poziomu, przeznaczoną do przemysłowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy.

 

Wykonana jest w postaci modułu zawierającego w jednej obudowie przetwornik ultradźwiękowy, czujnik temperatury oraz mikroprocesorowy kontroler sterujący.

 

Przetwornik emituje serie impulsów ultradźwiękowych, które odbijają się od powierzchni medium i w postaci echa wracają z powrotem do przetwornika.
Kontroler sterujący przetwarza odebrane echo przy pomocy opracowanego przez Uniprod systemu IDEAL.

 

System ten dzięki specjalnej filtracji potrafi rozróżnić echa prawdziwe - odbite od materiału oraz fałszywe - pochodzące od zakłóceń elektrycznych i akustycznych. Zmierzony czas, w którym impuls przebywa drogę od sondy do powierzchni medium i z powrotem, jest przeliczany na odległość. Dystans do mierzonej powierzchni przekazywany jest do zewnętrznych urządzeń pomiarowych w postaci cyfrowej poprzez łącze RS-485 z protokołem MODBUS, oraz w postaci analogowej poprzez programowalne wyjście prądowe 4–20mA.

 

Zakres wskazań wyjścia analogowego może być fabrycznie  ustawiony na  dowolne  wartości z przedziału 0.3 – 8m.

 

UniSonic_S znajduje podstawowe zastosowanie przy pomiarze poziomu w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, zbiornikach buforowych i rezerwowych, studniach i komorach czerpalnych, miernikach przepływu w kanałach otwartych itp.

 

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy 0.3 do 8 m
Dokładność pomiaru 2.0 mm (0.3 – 2.0 m)
0.25 % zakresu (2.0 – 8.0 m)
Rozdzielczość 1.0 mm
Kompensacja temperatury automatyczna w całym zakresie
Kąt wiązki 10° dla -3dB
Temperatura pracy -20(40) ÷ + 65oC
Wyjście analogowe

4 – 20mA wprost lub odwrotnie proporcjonalne
do mierzonej wartości, 1-5V (opcja)

Wyjście cyfrowe

RS-485 (Modbus)

Zasilanie

24V= (18 - 30V), max. 750mW
  9 - 36V=, max.  850mW (opcja)

 (przy pełnym wysterowaniu wyjścia prądowego)

Klasa ochrony obudowy IP68

 

MATERIAŁY DO POBRANIA