Uniprod - Technika w służbie środowisku

Realizacje

Nasza aparatura sprzedawana jest głównie poprzez wyspecjalizowane firmy projektowo-wykonawcze i stosowana w różnych obiektach na terenie całej Polski i Europy. Każde nasze przedsięwzięcie wykonujemy z maksymalną troską o zadowolenie klienta.

Radarowe pomiary poziomu

Oferowane przez nas radarowe czujniki poziomu umożliwiają pomiar w trudnych warunkach, w których nie sprawdzają się urządzenia innych producentów.
Radarowe pomiary poziomu

Ultradźwiękowe pomiary poziomu

Oferowane przez nas ultradźwiękowe czujniki poziomu produkcj ABM Sensor umożliwiają pomiar
w trudnych warunkach, w których nie sprawdzają się urządzenia innych producentów.
Ultradźwiękowe pomiary poziomu

Oczyszczalnia ścieków Gdańsk

Kontenery pomiarowe zainstalowane na czterech reaktorach biologicznych. Każdy kontener wyposażony jest w dwa analizatory on-line do pomiaru NH4-N i PO4-P oraz w układ mikrofiltracji.

Oczyszczalnia ścieków Gdańsk

Elektrownia Kozienice

Zainstalowane na stacji demineralizacji wody konduktometry i pH-metry (ponad 120 szt.) oraz analizatory on-line do pomiarów SiO2 i PO4.

Elektrownia Kozienice

Koksownia "Przyjaźń"

Zainstalowane na stacji demineralizacji wody analizatory on-line typu JONOTEST do pomiaru Cl- i Na+.

Koksownia "Przyjaźń"

Oczyszczalnia ścieków Myszków

Zainstalowane przepływomierze elektromagnetyczne MPP-04, ultradźwiekowe mierniki poziomu UniSonic_L oraz mierniki przepływu w kanale otwartym NIVUMASTER LFP.

Oczyszczalnia ścieków Myszków

Oczyszczalnia ścieków Ozimek

Zainstalowane mierniki tlenu rozpuszczonego MONITOR 2 oraz miernik poziomu osadu SONDAR 3000.

Oczyszczalnia ścieków Ozimek