Uniprod - Technika w służbie środowisku

Przepływ

Zwężka pomiarowa PALMER-BOWLUS'a

Zwężka pomiarowa PALMER-BOWLUS'aZwężka PALMER-BOWLUS’a (zgodnie z normą

ISO 4359:1983 "Liquid flow measurement in open channels. Rectangular, trapezoidal and U-shaped flumes") wykonana w postaci odcinka rury z odpowiednio wyprofilowanym dnem, umożliwia dokonywanie pomiarów przepływu w kanałach o przekroju kołowym ze spływem grawitacyjnym bez konieczności wykonywania kosztownej komory pomiarowej i montażu innych koryt.

 

Ze względu na swoją konstrukcję, zwężka posiada właściwości samoczyszczące i może być stosowana dla mediów niosących zanieczyszczenia stałe.

 

Dla właściwej pracy zwężki wymagany jest minimalny spadek rurociągu przed i za zwężką, dokładnie pozioma instalacja samej zwężki oraz swobodny odpływ.

 

Montaż polega na wstawieniu jej w odpowiednim miejscu w trakcie budowy rurociągu lub na wycięciu fragmentu istniejącego rurociągu i wstawieniu jej w to miejsce.

 

Dostępny typoszereg oraz ich wykonanie zgodnie ze średnicą standartowych rur kanalizacyjnych pozwala na bardzo sprawny montaż.

 

Zwężka może być wyposażona w wspornik do zamontowania odpowiedniego typu czujnika przepływomierza rejestrującego ilość przepływającego medium (np. UniSonic_F).

 

DANE TECHNICZNE

 

Zwężka max. przepływ
[m3/h]
DN [mm] L [mm] H [mm]
ZPB 100 12 110   800 155
ZPB 160 40 160   800 210
ZPB 200 70 200 1190 250
ZPB 250 100 250 1190 310
ZPB 300 220 315 1250 360
ZPB 400 450 400 1500 500
ZPB 600 980 630 2000 700
ZPB 800 1700 800 2400 900

 

MATERIAŁY DO POBRANIA