Uniprod - Technika w służbie środowisku

Przepływ

Ultradźwiękowy licznik przepływu w kanałach otwartych z zasilaniem bateryjnym UniSonic_FB

Ultradźwiękowy licznik przepływu UniSonic_FB o zasilaniu bateryjnym przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów oraz zliczania przepływu w kanałach otwartych przy wykorzystaniu zwężek pomiarowych oraz przelewów mierniczych w miejscach pozbawionych stałego zasilania gdy wymagany jest wyłącznie lokalny odczyt liczników przepływu bez konieczności przekazywania ich wartości do zewnętrznych systemów pomiarowych.

 

Przyrząd składa się z przetwornika pomiarowego oraz ultradźwiękowej sondy do pomiaru odległości.

 

Sonda pomiarowa wyposażona jest w mikroprocesorowy kontroler sterujący, przetwarzający sygnał pomiarowy z przetwornika ultradźwiękowego sondy na wartość odległości od powierzchni cieczy a następnie na podstawie równań matematycznych i zaprogramowanych charakterystyk na wartość przepływu przekazywaną w postaci cyfrowej do przetwornika poprzez łącze RS-485.

Informacja o przepływie chwilowym i ilosci zliczonej cieczy (9-pozycji) prezentowana jest na

wyświetlaczu LCD.

 

Głowica pomiarowa posiada wbudowany system usuwania skroplonej wilgoci lub tworzącej się powłoki lodowej z czołowej powierzchni promiennika ultradźwiękowego inicjujący  proces samooczyszczania  w wyniku chwilowego wzrostu mocy emitowanej fali ultradźwiękowej.


Sonda posiada całkowicie monolityczną budowę co umożliwia jej długotrwałe zalanie cieczą.

 

Zasilanie przyrządu zapewnia zewnętrzna bateria  lub panele solarne.

 

Miernik przepływu spełnia wymagania określone przez normy ISO 1438/1-1980 i ISO 9826:1992(E).

 

DANE TECHNICZNE

 

Metoda pomiaru zwężki: Venturi, Khafagi-Venturi, Parshall, Palmer-Bowlus
przelewy: prostokątny, trapezowy, trójkątny, kołowy
ogólne równanie przepływu, charakterystyka użytkownika
Zakres pomiarowy zależny od metody pomiaru
Dokładność pomiaru 1 – 5 % (zależna od metody pomiaru)
Temperatura pracy -20(-40 - głowica pomiarowa) ÷ + 60oC
Częstotliwość pomiaru 1/(5 - 60s)
Wyjście analogowe 0 - 5V
Zasilanie

zewnętrzna bateria cynkowo-powietrzna 9V,

bloki baterii alkalicznych lub litowych, akumulatory,

systemy solarne

Napięcie zasilania 3 - 30V
Minimalny czas pracy bez wymiany baterii 12 – 36 miesięcy
Klasa ochrony obudowy głowicy pomiarowej IP68

 

MATERIAŁY DO POBRANIA