Uniprod - Technika w służbie środowisku

Przepływ

System pomiaru przepływu w kanałach otwartych UniSonic_V

System pomiaru przepływu w kanałach otwartych UniSonic_V UniSonic_V przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów przepływu w kanałach otwartych przy wykorzystaniu zwężki pomiarowej Venturi’ego.

 

Przyrząd składa się z przetwornika pomiarowego z ultradźwiękową sondą pomiarową UniSonic_F oraz zwężki pomiarowej Venturi’ego zgodnej z katalogiem UNIKLAR-77.

 

Zwężki pomiarowe Venturi'ego przeznaczone są do pomiaru objętościowego natężenia przepływu w kanałach o przekroju prostokątnym ze spływem grawitacyjnym. Wykonane ze stali kwasoodpornej, umożliwiają dokonywanie pomiarów zgodnie z zakresami podanymi w poniższej tabeli. Dzięki samoczyszczącym własnościom koryt nadają się do mediów niosących zanieczyszczenia stałe.

 

Montaż koryta polega z reguły na zabetonowaniu go w odpowiednio przygotowanym kanale prostokątnym, tj. takim, w którym przed i za zachowane są minimalne wartości spadków oraz przepływ ma charakter uspokojony. Przy doborze zakresu pomiarowego należy pamiętać, że pomiary dokonywane w zakresie niższym od podanego dla danego typu zwężki obarczone będą zwiększonym błędem.

 

Poprawność pomiaru zapewniona jest poprzez odpowiednie wykonanie odcinka dopływowego i odpływowego, ich przekroju i nachylenia oraz sposobu montażu zwężki zgodnie z wymaganiami systemu UNIKLAR-77.

 

DANE TECHNICZNE

Typ zwężki

Zakres pomiarowy [m3/h]

KPV - I 0,3 - 73
KPV - II 22 - 175
KPV - III 55 - 395
KPV - IV 94 - 529
KPV - V 101 - 725
KPV - VI 179 - 1241
KPV - VII 533 - 2126
KPV - VIII 402 - 3402
KPV - IX 426 - 4914
KPV - X 1171 - 6909
KPV - XI 1825 - 10129

 

MATERIAŁY DO POBRANIA