Uniprod - Technika w służbie środowisku

Przepływ

Bateryjny przepływomierz ultradźwiękowy do pomiaru w kanałach otwartych UniSonic_HFB

UniSonic_HFB jest bateryjnym, zintegrowanym ultradźwiękowym miernikiem przepływu przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów przepływu w kanałach otwartych przy wykorzystaniu zwężek pomiarowych oraz przelewów mierniczych.

 

Przyrząd wykonany jest w postaci sondy pomiarowej wyposażonej w  mikroprocesorowy kontroler sterujący, przetwarzający  sygnał pomiarowy z czujnika ultradźwiękowego na wartość odległości od powierzchni cieczy, a następnie na podstawie równań matematycznych i zaprogramowanych charakterystyk  na wartość przepływu.

 

Przetworzona wartość pomiarowa przekazywana jest do zewnętrznego modemu GSM w postaci cyfrowej poprzez łącze RS-485 z protokołem MODBUS oraz  w  postaci  analogowej   poprzez  wyjście   napięciowe  0–5V.

Sterowanie parametrami sondy oraz ustawianie zakresu pomiarowego wyjścia napięciowego dokonuje się poprzez sieć cyfrową (np. modem GSM) lub zewnętrzny programator.

 

Rozwiązanie takie umożliwia budowanie tanich systemów rozproszonego pomiaru przepływu w w miejscach pozbawionych stałego zasilania gdy nie jest wymagana ciągła prezentacja wartości pomiarowej w miejscu pomiaru.

 

Głowica pomiarowa posiada wbudowany system usuwania skroplonej wilgoci lub tworzącej się powłoki lodowej z czołowej powierzchni promiennika ultradźwiękowego.

 


Miernik przepływu spełnia wymagania określone przez normy ISO 1438/1-1980 i ISO 9826:1992(E).

 

 

 

DANE TECHNICZNE

 

Metoda pomiaru zwężki: Venturi, Khafagi-Venturi, Parshall, Palmer-Bowlus
przelewy: prostokątny, trapezowy, trójkątny,
ogólne równanie przepływu, charakterystyka użytkownika
Zakres pomiarowy zależny od metody pomiaru
Dokładność pomiaru 1 – 5 % (zależna od metody pomiaru)
Temperatura pracy -20 ÷ + 60oC
Zasilanie zewnętrzna bateria cynkowo-powietrzna 9V,
zasilanie solarne
Minimalny czas pracy bez wymiany baterii 24 – 36 miesięcy
Klasa ochrony obudowy IP68

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA