Uniprod - Technika w służbie środowisku

Poziom

Ultradźwiękowy miernik poziomu UniSonic_L

Ultradźwiękowy miernik poziomu UniSonic_LUniSonic_L przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów poziomu cieczy.

 

Podstawowe zastosowanie znajduje przy pomiarze poziomu w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, zbiornikach buforowych i rezerwowych, studniach i komorach czerpalnych, miernikach przepływu w kanałach otwartych itp.

 

W obudowie sondy pomiarowej znajduje się przetwornik ultradźwiękowy oraz czujnik temperatury. Przetwornik emituje serie impulsów ultradźwiękowych, które odbijają się od powierzchni medium i w postaci echa wracają z powrotem do przetwornika. UniSonic przetwarza odebrane echo przy pomocy opracowanego przez Uniprod systemu IDEAL. System ten dzięki specjalnej filtracji potrafi rozróżnić echa prawdziwe - odbite od materiału oraz fałszywe - pochodzące od zakłóceń elektrycznych i akustycznych. Zmierzony czas, w którym impuls przebywa drogę od sondy do powierzchni medium i z powrotem, jest przeliczany na odległość a następnie po przetworzeniu na postać cyfrową przekazywany do przetwornika pomiarowego.
W przypadku osadzania się na czołowej powierzchni sondy kropel cieczy lub tworzenia się powłoki lodowej  następuje proces samooczyszczania  w wyniku chwilowego wzrostu mocy emitowanej fali ultradźwiękowej.
Sonda posiada całkowicie monolityczną budowę co umożliwia jej długotrwałe zalanie cieczą.

 

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy 0.3 do 8 m
Dokładność pomiaru 2.0 mm (0.3 – 2.0 m)
0.25 % zakresu (2.0 – 8.0 m)
Rozdzielczość 1.0 mm
Kąt wiązki 10° dla -3dB
Temperatura pracy -20 ÷ + 65oC
Zasilanie 230 V~, 5VA
18 - 30V=, 0.1A
Klasa ochrony obudowy sondy IP68
Klasa ochrony obudowy przetwornika IP65

 

MATERIAŁY DO POBRANIA