Uniprod - Technika w służbie środowisku

Poziom

Ultradźwiękowy kompaktowy miernik poziomu UniSonic_CL

UniSonic_CL jest ultradźwiękowym przetwornikiem poziomu przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów pozimu cieczy w zbiornikach i kanałach otwartych.

 

UniSonic_CL znajduje podstawowe zastosowanie przy pomiarze poziomu w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, przepompowniach, zbiornikach buforowych i rezerwowych, studniach i komorach czerpalnych, itp.

 

Przyrząd składa się z ultradźwiękowego czujnika pomiarowego, sterownika mikroprocesorowego oraz  klawiatury z wyświetlaczem umieszczonych w jednej obudowie.

Trzy przyciskowa klawiatura membranowa oraz podświetlany wyświetlacz LCD (2x16 znaków), umożliwiają obserwację wyników pomiarów oraz łatwą parametryzację przyrządu w miejscu pomiaru.
Rozbudowane menu umożliwia pełną kontrolę parametrów pomiarowych oraz wyjść przetwornika.

Przyrząd wyposażony    jest w    programowalne    wyjściae   prądowe  0/4-20mA, oraz programowalny przekaźnik  do sygnalizacji przekroczenia wartości pomiarowych.

 

W przypadku osadzania się na czołowej powierzchni sondy kropel cieczy lub tworzenia się powłoki lodowej  następuje proces samooczyszczania  w wyniku chwilowego wzrostu mocy emitowanej fali ultradźwiękowej.

 

DANE TECHNICZNE  

Zakres pomiarowy 0.3 do 8 m
Dokładność pomiaru 2.0 mm (0.3 – 2.0 m)
0.25 % zakresu (2.0 – 8.0 m)
Rozdzielczość 1.0 mm
Kąt wiązki 10° dla -3dB
Temperatura pracy -20 ÷ + 65oC
Wyjście analogowe

wyjście prądowe 4-20mA lub 20-4mA,

max. Robc= 750

Wyjście cyfrowe

przekaźnik programowalny do sygnalizacji przekroczenia

wartości progowej  24V=/1A,  125V~/0.3A

Zasilanie 18 - 30V=, 0.04A
Klasa ochrony obudowy IP65

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA