Uniprod - Technika w służbie środowisku

Poziom

Kompaktowy ultradźwiękowy przetwornik poziomu UniProbe_MiniU

Ultradźwiękowy przetwornik UniProbe_MiniUUniProbe_MiniU jest ultradźwiękowym przetwornikiem odległości na standardowy sygnał prądowy przeznaczonym do pomiaru stosunkowo niewielkich zmian poziomu cieczy.

 

Podstawowe zastosowanie znajduje przy pomiarze poziomu w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, zbiornikach buforowych i rezerwowych, studniach i komorach czerpalnych, miernikach przepływu w kanałach otwartych, itp.

 

Przyrząd wykonany jest w postaci sondy pomiarowej zawierającej w jednej obudowie przetwornik mikroprocesorowy oraz czujnik ultradźwiękowy.

 

Obudowa sondy wykonana jest z PVC co zapewnia szeroki zakres zastosowań w różnych warunkach środowiskowych.

 

Membrana czujnika ultradźwiękowego umieszczona jest wewnątrz obudowy i kontaktuje się z czołową powierzchnią sondy poprzez sprzęg akustyczny co chroni ją przed wpływem warunków środowiska (wilgoć, żrące opary, itp.).

 

W konstrukcji przetwornika UniProbe_MiniU zastosowano podobny algorytm adaptacji do warunków środowiska jak w przetworniku UniProbe_U.

 

Sonda posiada funkcję automatycznego czyszczenia czołowej powierzchni promiennika z gromadzących się osadów porzez chwilowy wzrostu mocy emitowanej fali ultradźwiękowej.

 

Przetwornik może być opcjonalnie wyposażony w przekaźnik do sygnalizacji maksymalnego poziomu.

 

Przyrząd wykonuje 16 pomiarów na sekundę co stawia go w rzędzie najszybszych tego rodzaju urządzeń dostępnych na rynku.

 

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy 0.10 – 1.8 m
Dokładność pomiaru 0.25 % zakresu (w warunkach polowych)
Częstotliwość pomiaru 16/sec.
Kąt wiązki 10 - 12° dla -3dB
Temperatura otoczenia -40 ÷ + 60oC
Max. ciśnienie 5 bar
Wyjścia analogowe

wyjście prądowe 4-20mA lub 20-4mA,
rozdzielczość – 6.1 µA
max. obciążenie - Robc= (Uzas-6)/24mA

Wyjście cyfrowe

przekaźnik alarmowy do sygnalizacji
przekroczenia max. wartości poziomu
250V~ / 5A (opcja)

Interfejs sieciowy

RS-232C (opcja), RS-485 (opcja)
- kalibracja, diagnostyka

Zasilanie 3 przewodowe 18 - 30V=,  max. 0.07A
Klasa ochrony obudowy IP65

 

MATERIAŁY DO POBRANIA