Uniprod - Technika w służbie środowisku

Analiza

Przetwornik prądowy pH UPpH

Przetwornik pH UPpHPrzetwornik UPpH jest przyrządem przeznaczonym do przemysłowych, ciągłych pomiarów pH roztworów wodnych.

 

Podstawowe zastosowanie znajduje przy badaniu i kontroli zanieczyszczonych wód oraz ścieków w przemysłowych i komunalnych oczyszczalniach ścieków, stacjach kontroli zanieczyszczeń wód, ujęciach wody pitnej, energetyce, w przemyśle chemicznym itp.

 

Pomiar pH odbywa się przy pomocy szklanego czujnika wykonanego w postaci pary elektrod stanowiących zespolone ogniwo pomiarowe, będące źródłem napięcia (siły elektromotorycznej), którego wielkość zależy od aktywności jonów wodorowych zawartych w roztworze.

 

Zmierzone napięcie z elektrody pH po korekcie zmian od temperatury jest przetwarzane na odpowiedni prąd wyjściowy z zakresu 4 – 20 mA.

 

Pomiar temperatury odbywa się przy pomocy wbudowanego w elektrodę czujnika NTC 1k.

Przetwornik UPpH zintegrowany jest z armaturą zanurzeniową lub przepływową, wykonaną z tworzywa sztucznego odpornego na działanie większości związków chemicznych.

Przetwornik może współpracować z dowolnym wskaźnikiem programowalnym z wejściem prądowym, sterownikiem programowalnym (PLC) itp.

 

Istnieje możliwość dostawy przetwornika w wersji OEM bez armatury.

 

PARAMETRY TECHNICZNE

 

Zakres pomiarowy 0 ÷ 14 pH
Zakres zmian nachylenia 75 ÷ 105 %
Zakres przesunięcia zera ± 1.5 pH
Kompensacja temperatury automatyczna (0 ÷ 50 oC)
Typ elektrody szklana zespolona
Wyjścia analogowe prądowe 4-20mA, max. obciążenie 500 ohm
Długość armatury zanurzeniowej L = 0.5m ; 1.0m ; 1.5m ; 2.0m
Warunki pracy temperatura -20 ÷ 65 oC, wilgotność 10 - 85%
Zasilanie 16 ÷ 36V=
Klasa ochrony obudowy IP 65

 

 

MATERIAŁY DO POBRANIA