Uniprod - Technika w służbie środowisku

Analiza

Optyczny miernik tlenu rozpuszczonego UniFluOx

Miernik tlenu rozpuszczonego z optyczną sondą pomiarową UniFluOx przeznaczony jest do przemysłowych, ciągłych pomiarów zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie i ściekach.

Podstawowe zastosowanie znajduje przy  pomiarze stężenia tlenu w komorach osadu czynnego  oraz na wylocie oczyszczalni ścieków.

Przyrząd może być z powodzeniem  wykorzystywany także do monitorowania zawartości tlenu w wodach rzecznych, w naturalnych i sztucznych otwartych zbiornikach wodnych, w stawach hodowlanych oraz w przemysłowych procesach wzbogacania wody pitnej w tlen.

 

Przyrząd składa się z przetwornika pomiarowego oraz sondy pomiarowej.

Sterowany mikroprocesorem przetwornik  wyposażony jest w alfanumeryczny  wyświetlacz  LCD (2x16 znaków) do prezentacji wartości pomiarowej oraz parametrów systemu.

Rozbudowane menu umożliwia pełną kontrolę parametrów sondy pomiarowej oraz wyjść przetwornika. Przyrząd wyposażony jest w  programowalne  wyjście prądowe 0/4-20mA, przekaźnik alarmowy,  dwa przekaźniki do sygnalizacji przekroczenia wartości pomiarowych oraz opcjonalnie w wyjście cyfrowe RS-485 (protokół MODBUS).


Sonda pomiarowa wyposażona jest w  mikroprocesorowy kontroler sterujący, przetwarzający  sygnał pomiarowy z matrycy fluorescencyjnej na wartość stężenia rozpuszczonego tlenu,  przekazywaną w postaci cyfrowej do przetwornika.

 

Sonda nie wymaga do poprawnej pracy przepływu medium pomiarowego (możliwość pomiaru w wodzie stojącej), nie wymaga stosowania żadnych materiałów eksploatacyjnych, posiada wysoką odporność na obecność substancji zatruwających (np. związki siarki), jest całkowicie niewrażliwa na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

 

DANE TCHNCZNE

 

 

Metoda pomiaru    optyczna (fluorescencyjna)
Zakres pomiarowy    0  ÷  25mg/l
Dokładność pomiaru    1%  mierzonej wartości lub 0.02mg/l
Rozdzielczość pomiaru

   0.01 mg/l     dla wartości  poniżej 4 mg/l

   0.1mg/l        dla wartości  powyżej 4 mg/l

Kompensacja temperatury    0  ÷  60oC (automatyczna)
Minimalna prędkość przepływu    brak
Kalibracja    fabryczna
Okres eksploatacji czujnika    10 lat
Temperatura pracy 

   przetwornik:    -20oC  ÷  +65o

   sonda:               0oC  ÷  +50oC

Zasilanie

   230V~ ,  max. 5VA

   18 - 30V=,  max. 0.1A 

 

 

MATERIAŁ DO POBRANIA