Uniprod - Technika w służbie środowisku

Analiza

Analizator on-line KOLORTEST

Analizator.jpgAnalizatory procesowe typu KOLORTEST to całkowicie automatyczne, sterowane mikroprocesorowo przyrządy do pomiarów zawartości takich składników jak:

Pogólny (całkowity), PO4-3(ortofosforany), NH4+, SiO2, NO3-, NO2-,

Fe+2/+3(rozpuszczalne)

w wodach powierzchniowych, uzdatnionych, zdejonizowanych, technologicznych,
pitnych lub ściekach.

 

  • Możliwość pomiaru w czterech próbkach
  • W pełni automatyczna kalibracja
  • Pełna diagnostyka
  • Czytelny wyświetlacz i przyjazne oprogramowanie
  • Menu w języku polskim
  • Niskie zużycie odczynników
  • Zminimalizowana rutynowa obsługa
  • Całkowicie zamknięta i szczelna obudowa
  • Interfejs szeregowy z protokołem Modbus, Profibus-DP pozwalający na współpracę z systemem nadrzędnym
  • Sprawdzona wysoka jakość podzespołów i elementów będąca gwarancją wysokiej niezawodności

 

ZASADA POMIARU

Analizator jest przyrządem do kolorymetrycznego pomiaru substancji rozpuszczonych w wodzie. Do analizatora dostarczana jest w sposób ciągły próbka i poprzez zawór odcinająco-regulacyjny wpływa do naczynia przelewowego z zabudowanym czujnikiem obecności próbki.

 

Następnie dokładna ilość próbki wraz z dokładnie dawkowaną ilością odczynnika podana jest pompami perystaltycznymi poprzez mieszalnik do kuwety pomiarowej fotokolorymetru. Odczynniki powodują wytworzenie reakcji barwnej z poszukiwanym składnikiem.

 

Pomiaru dokonuje się w świetle monochromatycznym, a z wartości ekstynkcji (absorbcji światła) obliczane jest stężenie. W programowalnych odstępach czasu system wykonuje automatyczną kalibrację i kontrolę parametrów. Kalibracja fotokolorymetru odbywa się poprzez zastąpienie próbki roztworem wzorcowym dobranymi do ustalonego zakresu pomiarowego

 

(Próbka zawierająca cząstki stałe, wymaga wstępnego oczyszczenia za pomocą układu mikrofiltracji.)

 

DANE TECHNICZNE

Oznaczany składnik (przykład)

PTOTAL (fosfor ogólny)
Zakres pomiarowy dowolny w przedziale
0,1 – 4 mg/dcm3
Dokładność ± 3% zakresu pomiarowego
Czas trwania cyklu pomiarowego 19 min.
Odstęp pomiędzy kolejnymi
pomiarami
programowalny 0 – 50 min.
Kalibracja automatyczna z możliwością
ręcznej inicjalizacji
Częstotliwość kalibracji programowalna od 1 do 200 h
Ilość kanałów 1, 2, 3 lub 4
Temp. próbki 10 - 35ºC
Temp. otoczenia 10 - 35ºC
Wyjścia prądowe 0(4) – 20 mA dla każdego kanału
Wyjścia alarmowe przekaźniki 250V~ /5A
dla każdego kanału (min. i max.)
programowalne w całym zakresie
pomiarowym
Interfejs szeregowy (opcja) RS-485 (MODBUS, PROFIBUS DP)
Zasilanie 230V~,  ±10% 50 Hz
Zapotrzebowanie mocy ok. 100 VA
Obudowa odporna na korozję, pyłoszczelna IP55
Wymiary wys. 1400 x szer. 400 x głęb. 210 mm
Montaż wolno stojący (mocowany do podłogi)
lub do zabudowy naściennej
Waga (bez chemikaliów) 39 kg

 

MATERIAŁY DO POBRANIA