Uniprod - Technika w służbie środowisku

Partnerzy

NIVUS GmbH

http://www.nivus.com
NIVUS GmbH

Firma NIVUS GmbH została założona w 1967 roku. Od początku istnienia koncentrowała się na pomiarach wielkości fizycznych w powietrzu i wodzie przy użyciu techniki ultradźwiękowej.

 

Na całym świecie firma zainstalowała ponad 25.000 ultradźwiękowych urządzeń do pomiaru poziomu i 4.000 urządzeń do pomiarów przepływu w kanałach otwartych.Ponad 2.000 systemów zbierania danych pracuje z wykorzystaniem know-how firmy, udzielono prawie 500 licencji na oprogramowanie do rejestracji danych pracujących w środowisku Windows.

 

Podstawowym obszarem działania firmy NIVUS są oczyszczalnie ścieków oraz zakłady uzdatniania wody. Od 1995 roku firma posiada certyfikat DIN EN ISO 9001.