Uniprod - Technika w służbie środowisku

Aktualności

Zmiana adresu firmy

2023-10-27

Uprzejmie informujemy, że z  dniem 25 lpaździernika 2023 zmianie ulega adres siedziby firmy z dotychczasowego:

 

ul. Jasna 31B lok. 3,  44-122 Gliwice


na

 

ul. Dzierżona 24,  44-122 Gliwice

 

Jednocześnie informujemy, że pozostałe dane jak:  nazwa,  NIP, numery kont bankowych, numery telefonów,  a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji na nowy, wskazany wyżej adres.